Entrenament

El procés d’instrucció comença quan el gos entra a l’escola un cop acabat el període amb la família educadora i finalitza quan el gos es adjudicat a la persona cega que el va sol·licitar.

Aquest procés dura entorn els 6 i 10 mesos.

S’inicia reforçant l’obediència bàsica que el gos ha après amb la família d’acollida. Com per exemple estar-se quiet, asseure’s, etc.

Tot seguit s’introdueix l’arnès que consta de dues parts. El cos, de cuir que envolta el pit de l’animal i la nansa de metall que s’ajusta segons el gos i l’usuari per tal de poder adoptar una posició còmode i correcte. És una eina indispensable per a la feina d’un gos pigall ja que l’usuari segueix els moviments del gos a través de l’arnès.

El gos normalment es situa a l’esquerra de l’usuari i camina en paral•lel. L’usuari s’ha de col•locar aproximadament, a l’alçada de dos quarts posteriors del gos. D’aquesta manera té un temps de reacció de 2-3 segons que permet a la persona cega reaccionar davant qualsevol canvi de direcció del gos o parada sobtada per algun obstacle.

Durant l’ensinistrament el gos aprèn a acceptar a la persona que subjecta l’arnès com una extensió del seu cos, i aprèn a deixar espai suficient a l’hora de negociar obstacles.

Un cop el gos s’ha adaptat totalment a l’arnès i a l’ensinistrador, s’inicia el procés. El gos ha d’aprendre a caminar en línia recta, evitar obstacles, marcar voreres, escales, portes, vies de tren, etc. Es va augmentar la dificultat progressivament segons els èxits adquirits. Sempre amb un reforçant positiu per les tasques ben fetes. Es reforça mitjançant premis que poden consistir des d’una carícia a una boleta de pinso. El càstig també s’utilitza a vegades però mai amb la violència física sinó amb un crit de No! o una tirada de corretja. Amb això el gos aprèn que ha fet alguna cosa malament. Després es repeteix l’exercici premiant al gos quan ho fa bé i així aprèn.

Un cop el gos completa tota la instrucció i l’ensinistrador considera que està llest, busca l’usuari sol•licitant més adequat per a aquell gos. Per la mida, l’alçada, la velocitat de pas, el caràcter, etc. Amb això es busca que tant el gos com la persona i l’entorn encaixin per que hagi una bona compenetració entre tots dos.