La jubilació del gos pigall

54

La vida laboral del gos pigall ve determinada per la condició física del gos a nivell individual, però l’edat de jubilació és a prop  dels 8-10 anys de vida. Un cop superada aquesta  edat es considera que el gos no està en plenes facultats per desenvolupar la seva tasca i li arriba el moment de la jubilació. El gos pot continuar vivint amb el seu propietari, tornar a la fundació de gossos guia que se’n faran càrrec o per altra banda pot ser adoptat per una família d’acollida.