¿Què és l’Associació?

L’Associació de Gossos Pigall de Catalunya (AUGPC) és una associació independent, amb personalitat jurídica pròpia, de caràcter democràtic, pluralista, participatiu i sense ànim de lucre, que des de 1981 desenvolupa la seva actuació en l’àmbit de Catalunya en relació a la problemàtica dels usuaris de gossos pigall.

L’AUGPC està encaminada a la defensa dels interessos comuns dels usuaris de gossos pigall de Catalunya i a la millora del seu entorn social i legal.

L’ associació es manté  al marge de qualsevol idea política o religiosa que puguin tenir els seus membres com a ciutadans.

Edifici ONCE a Barcelona